S
Klasické a bezdrôtové systémy    

Klasické a bezdrôtové systémy  

Drôtové prvky EZS

 sú navzájom prepojené vodičmi, ktorými sa prenáša napájacie napätie
 a všetky informácie.

Bezdrôtové prvky EZS

 oproti tomu medzi sebou komunikujú rádiovo a snímače sú napájané
 z batérií.

Spoľahlivosť a bezpečnosť oboch variant závisí od typu výrobku a nedá sa tvrdiť, že napríklad bezdrôtové systémy sú určené pre nižšie riziká. Naopak, posledné modely bezdrôtových systémov spĺňujú sprísnené európske normy pre EZS a sú na takej kvalitatívnej úrovni, že za sebou nechávajú aj niektoré klasické systémy.

A aké sú hlavné prednosti klasických systémov? Výrobky sú väčšinovou lacnejšie než bezdrôtové (pokiaľ sa nepočíta inštalačný materiál a práca) a je možné v jednej inštalácii kombinovať komponenty od niekoľkých výrobcov. Nie je nutné meniť batérie v snímačoch.

Aké sú hlavné prednosti bezdrôtových systémov? Samotná inštalácia je veľmi čistá (s minimom vŕtania, sekania) a rýchla. Takáto bezkáblová inštalácia zabezpečovacieho zariadenia nenarušuje výsledný vzhľad interiéru (napr. instalačnými lištami). Systémy sú veľmi rýchlo rozširovateľné a možno ich aj jednoducho odinštalovať. Pokiaľ sa budete sťahovať, Váš bezdrôtový poplašný systém môže ísť s Vami.
Samotestujúce funkcie všetkých súčastí systému upozornia na prípadnú poruchu alebo potrebu výmeny batérií.

Čo na záver? Doporučujem (najmä do rodinného domu) kombináciu oboch typov zabezpečovacích systémov. Poplašnú ústredňu, ovládaciu klávesnicu, externú zálohovanú sirénu, detektory (alebo snímače) pohybu, detektory otvorenia dverí a okien na miesta, kde to skrytá inštalácia dovoľuje. Ostatné prvky možno použiť bezdôtové. Samozrejme inštalovaný systém musí mať možnosť pripojiť rádiové prvky. PARADOX má na to veľmi dobré riešnia.
U všetkých systémov nezabúdajte vykonávať preventívnu prehliadku minimálne raz za dva roky (výrobca doporučuje každých 12 mesiacov).
bluinfo.gif, 1000B