S
Komunikácia EZS po sieti Internet    

IP150 modul internetového pripojenia PARADOX 

IP150 modul internetového pripojenia PARADOX 

Modul je určený pre komunikáciu s ústredňami SPECTRA SP, EVO cez LAN/INTERNET. Modul IP150 obsahuje web server, možno ho využiť pre základné užívateľské ovládanie, monitorovanie ústredne z ľubovoľného PC v sieti LAN / internet, alebo k posielanie emailu z ústredne pri zapnutí / vypnutí, poplachu, poruche. Dale je možné využiť modul pre plné programovanie inštalačnou firmou diaľkovo cez LAN/internet pomocou softvéru WinLoad.
IP150.png, 59kB

Vlastnosti:

 • na pripojenie ústrední DIGIPLEX EVO, MAGELLAN MG, SPECTRA SP a ESPRIT E55 do siete internet
 • umožňuje bezpečnú obsluhu ústrední PARADOX cez bežný internetový prehliadač
 • umožňuje komunikovať s ústredňami z programu WinLoad
 • a u ústrední DIGIPLEX EVO aj z programu NEware
 • z ľubovoľného miesta na zemi
 • zasielanie e-mailov o poplachu, potiaži a pod.
 • možnosť notifikácie e-mailu pomocou SMS na mobilný telefón
 • dokáže pracovať so statickými aj dynamickými IP adresami
 • s podporou stránok www.paradoxmyhome.com
 • optimalizovaný pre Internet Explorer 6 a vyššie, Mozilla 1.5 a vyššie s minimálnym rozlíšením 1024 x 768


Na uľahčenie práce s modulom IP150 slúži podporný program "Paradox - IP Exploring Tools.exe", ktorý umožňuje:
 • Vyhľadať modul IP150 na lokálnej sieti.
 • Zobraziť aktuálne informácie o príslušnom module.
 • Zmeniť IP adresu a iné sieťové parametre modulu IP150.
 • Registrovať modul na DNS serveri výrobcu www.paradoxmyhome.com .
 • Uskutočniť spojenie so službou www.paradoxmyhome.com .
 • Aktualizovať verziu a jazyk modulu IP100 / IP150.

Modul IP150 úplne nahradil populárny modul IP100. Je ľahší, výkonnejší, zaverie málo miesta.

ELAN3 modul internetového pripojenia ELDES 

ELAN3 modul internetového pripojenia ELDES 

ethernetový komunikátor k ústredni ESIM364, umožňuje pripojenie zariadení do lokálnej LAN siete 10/100Mbit.
elan3.jpg, 62kB

Vlastnosti:

 • ethernetový komunikátor
 • k ústredni ESIM364 a komunikátoru ET082
 • pripojenie zariadení do lokálnej LAN siete 10/100Mbit
 • vzdialenú konfiguráciu zariadení cez internet
 • odosielanie udalostí zo zariadení na kompatibilné virtuálne PCO (EGR100/Kronos/SIMS)
 • pripojenie do služby Smart Security cez IP.

bluinfo.gif, 1000B