S
Iné snímače    

Iné snímače  

Do ústredne poplašného systému môžeme pripojiť aj iné snímače, na detekciu prítomnosti dymu, plynu, vlhkosti, prehriatia atď.
bluinfo.gif, 1000B