S
detektor úniku plynu  

SD-ECG983  

Detektory plynu ECG983 majú elegantný moderný vzhľad, sú ľahko použiteľné, spoľahlivé a presné. Detektory plynu série ECG-983 pomôžu identifikovať potenciálne nebezpečnú situáciu, kedy dôjde k úniku zemného alebo propán-butánového plynu.
Charakteristickými vlastnosťami výrobku sú vynikajúca stabilita, vysoká citlivosť, dlhá životnosť a rozmery kompaktné s detektormi dymu. Únik plynu je signalizovaný opticky a akusticky. Výstupné relé môže aktivovať zabezpečovací systém.

Technické parametre:
ecg983.jpg, 8,5kB Figaro senzor pre únik zemného plynu
V súlade s normou UL-1484 a EN50194
Relé výstup NO/NC, 30V=1A
Napájanie 12VDC až 24VDC
Vnútorná siréna: 70 dB/3m
Test magnetom pre overenie prevádzky
Prevádzková teplota: -10°C až +40°C
Rozmery: priemer 100 x 46mm


GS-133  

Detektor GS-133 slúži na indikáciu úniku horľavých plynov. Senzor detekuje všetky typy horľavých plynov (zemný plyn, svietiplyn, propán, bután, acetylén, vodík, atď.) a reaguje v dvoch úrovniach koncentrácie.
Charakteristickými vlastnosťami výrobku sú vynikajúca stabilita, vysoká citlivosť, dlhá životnosť a malé rozmery. Prístroj signalizuje únik plynu opticky a akusticky. Výstupné relé umožňuje aktivovať zabezpečovací systém. Voliteľná je pamäťová funkcia.

Technické parametre:
gs133.jpg, 2 kB Napájacie napätie: jednosmerné 12V ±20%
Spotreba: v kľude 100mA, pri zopnutom relé 150mA
Zvuková signalizácia: 94dB/0,3m
Reléový výstup: 250V/5A
Zaťaženie výstupu: (voliteľná reakcia na 1. alebo 2. stupeň)
prepínací kontakt max.230V / 5A
Pokrytie: 50 m2
Pracovná teplota: -10°C až +40°C
Relatívna vlhkosť: 25 až 75%
Metóda detekcie: katalytické spaľovanie
Krytie: IP 30 (STN EN 60 529)
Rozmery: 100 x 73 x 39
citlivosť:  ISO-bután   metán
I. stupeň 15±3% LEL (0,20% ISO-butánu) 10±2% LEL (0,44% metánu)
II. stupeň 30±3% LEL (0,39% ISO-butánu) 17±3% LEL (0,75% metánu)
bluinfo.gif, 1000B