S

Ústredne EPS

Ústredne EPS slúžia na vyhodnotenie udalostí z hlásičov požiaru a následné vyhlásenie poplachu. Ústredňa priamo, alebo nepriamo ovláda doplňujúce zariadenia EPS, ktoré bránia rozšíreniu požiaru a uľahčujú, prípadne vykonávajú protipožiarny zásah (požiarne dvere, samočinné hasiace zariadenie, vypínanie prívodu elektrickej energie, vypínanie vzduchotechniky a iné). Ústredňa EPS poskytuje okamžité informácie o požiari, prípadne ich odosiela na ďalšie, vopred určené miesta. bluinfo.gif, 1000B