S
EVO SYSTÉM   

DIGIPLEX EVO48 

 • patrí do rodiny zbernicových ústrední DIGIPLEX EVO
 • so spoločným montážnym programovaním a jednoduchou užívateľskou obsluhou
 • 4 časti
 • 16 klasických slučiek priamo na doske
 • 32 dvier pre kontrolu prístupu
 • 48 slučiek celkom
 • 96 užívateľských kódov
 • 127 zbernicových modulov
 • 1024 záznamov v pamäti udalostí
 • Čas a dátum nezávisia od napájania
 • digitálny komunikátor na diaľkový prenos správ
 • podpora GSM modulu PCS100
 • podpora telefónneho hlasového modulu VDMP3 (8 čísiel)
 • podpora modulu internetového pripojenia IP100 (obsluha, kontrola, e-maily)
 • LCD klávesnice v slovenčine
 • komfortná klávesnica Grafica zobrazujúca až 32 pôdorysov
 • technický program WinLoad
 • pripojenie na PC cez modul 307USB, cez GPRS, cez Internet, alebo cez modem
 • užívateľský program NEware a NEware ACC (správa kódov a kariet, prehliadanie pamäti a i.)
 • možnosť flashovania verzie priamo na objekte
 • manuálne odpínateľný výstup AUX
 • systém DIGIPLEX EVO48 je certifikovaný na NBÚ

evo48.jpg, 43kB

DIGIPLEX EVO192

 • patrí do rodiny zbernicových ústrední DIGIPLEX EVO
 • so spoločným montážnym programovaním a jednoduchou užívateľskou obsluhou
 • 8 častí
 • 16 klasických slučiek priamo na doske
 • 32 dvier pre kontrolu prístupu
 • 192 slučiek celkom
 • 254 zbernicových modulov
 • 999 užívateľských kódov
 • 2048 záznamov v pamäti udalostí
 • Čas a dátum nezávisia od napájania
 • digitálny komunikátor na diaľkový prenos správ
 • podpora GSM modulu PCS100
 • podpora telefónneho hlasového modulu VDMP3 (8 čísiel)
 • podpora modulu internetového pripojenia IP100 (obsluha, kontrola, e-maily)
 • LCD klávesnice v slovenčine
 • komfortná klávesnica Grafica zobrazujúca až 32 pôdorysov
 • technický program WinLoad
 • pripojenie na PC cez modul 307USB, cez GPRS, cez Internet, alebo cez modem
 • užívateľský program NEware a NEware ACC (správa kódov a kariet, prehliadanie pamäti a i.)
 • možnosť flashovania verzie priamo na objekte
 • manuálne odpínateľný výstup AUX
 • systém DIGIPLEX EVO192 je certifikovaný na NBÚ


evo192.jpg, 42kB
bluinfo.gif, 1000B