S

Kamery  

Rozšírenie kamerových systémov v bytovej oblasti bolo v minulosti limitované vysokými nákladmi na ich obstaranie. V ostatnom čase sa na trhu objavujú cenovo prijateľné kamerové systémy, vhodné aj pre majiteľov menších objektov. Využívajú sa predovšetkým jednoduchšie aplikácie, pričom na pokrytie sledovaného priestoru stačí len niekoľko kamier.
Cenovo najdostupnejšie sú čiernobiele kompaktné kamery. Tieto kamery sa vyznačujú vysokou citlivosťou, poskytujú ostrý kontrastný obraz aj pri zlých svetelných podmienkach. Ďalší rozmer – farbu a väčšiu vypovedaciu hodnotu poskytujú farebné kamery, ktorých obstarávacia cena je o niečo vyššia. Kombináciu vlastností čiernobielej (lepšie vidí v tme) a farebnej (vysoká vypovedacia hodnota cez deň) kamery využívajú tzv. kamery deň/noc, ktoré sa prepínajú do príslušného režimu podľa osvetlenia.
bluinfo.gif, 1000B