S
GALAXY   

Galaxy Dimension 

Galaxy Dimension GalDimens.jpg, 18kB je nová generácia bezpečnostných ústrední vychádzajúcich z predchádzajúcej úspešnej rady Galaxy G3. Na základe svojich doterajších skúseností a analýz reálnych inštalácií, prichádza výrobca Honeywell Security so štyrmi základnými produktovými typmi: GD-48, GD-96, GD-264 a GD-520. Galaxy Dimension prináša nové komplexné riešenia zabezpečenia a kontroly vstupu. Novinkou je vyšší počet kontrolovaných dverí a výrazne zdokonalené funkcie správy používateľov s definíciou ich oprávnení. Hlavnou hmatateľnou ikonou rady Galaxy Dimension je nová farebná dotyková klávesnica, ktorá veľmi výrazne spríjemňuje každodenné ovládanie systému samotnému používateľovi.

NOVÉ MODELY ÚSTREDNE GALAXY DIMENSION:   GD-48, GD-96, GD-264 a GD-520
Porovnávacia tabuľka
Typ: GD-48 GD-96 GD-264 GD-520
Počet slučiek na doske ú stredne 16 16 16 16
Maximálny počet slučiek 48 96 264 520
Počet výstupov na doske (400mA) 8 8 8 8
Počet výstupov pre ext. kom. (10mA) 6 6 6 6
Vstavaný zdroj 2,5A 2,5A 2,5A 2,5A
Počet zberníc RS485 1 2 2 4
Počet LCD klávesníc (MK7) 8 16 16 32
Počet LCD klávesníc s čítačkou (MK7PROX) 3 7 7 24
Počet LCD klávesníc s dot. displejom (CP040) 1 2 2 4
Počet čítačiek na zbernici (MAX) 4 16 16 32
Počet modulov kontroly vstupu (C080, C081) 4 16 16 32
Počet jednostranne ovládaných dvier 8 32 32 64
Bezdrôtová nadstavba Áno Áno Áno Áno
Počet užívateľov 100 250 1000 1000
Knižnica slov Áno Áno Áno Áno
História poplachových udalostí 1000 1500 1500 1500
História udalostí kontroly vstupu 500 1000 1000 1000
Počet skupín 8 16 32 32
Počet spojov 64 128 256 256

bluinfo.gif, 1000B